KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

Kurumsal Kimlik Oluşturma işlerinde doğru grafik tasarım logo ve renkleri kullanmak çok önemlidir.

Firmanızı geleceğe sağlam bir temelde hazırlayalım.

Firmaların kendilerini ifade etmelerinde kurumsal kimlik oluşturma ve bunu destekleyen basılı ve görsel meteryallerin bir uyum içinde olması gerekmektedir. Her firma kendi sektörüne markalaşmak ister bir markayı oluşturabilmek için grafiksel ve tasarım boyutunda,Reklam Ajanslarına ve tasarım ajanslarına cok büyük iş düşmektedir. Tasarım Ajansı kurumsal kimlik çalışması yapılacak olan firmayı ve sektörü çok iyi araştırmalı ve etüt etmelidir.

Kurumsal kimlik oluşturma safhasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çok iyi analiz ve gözlemler yapmak şarttır. Ebru Yatkın Ajans olarak biz Kurumsal Kimlik Oluşturmayı sadece grafiksel tasarımlar yapmak olarak değil de, aynı zamanda firmaların iç ve dış dünyalarına açılacak bir kapı olarak görüyoruz.

Doğru yapılmış bir kurumsal kimlik çalışması firmanın içindeki işleyişinde doğabilecek aksaklıklara engel olur. Firma dışında ise firmayı en iyi şekilde temsil ederek markalaşma, belleklerde yer edinmesi, tutundurma gibi zaman alan bazı süreçlerin çok kısa zaman içerisinde gerçekleşmesine neden olur. FirmanınKurumsal Kimlik Tasarımıı yapılmış olan firmaların, marka değerinin yükselmesi, bilinirliğinin artması kurumsal kimlik çalışmasının verimliliğiyle doğrudan orantılıdır.

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik sadece görsel nitelikli grafik ve tasarımlardan ibaret bir çalışma değildir.

Geleceği değiştiremeyiz ama tasarlayabiliriz.

Kurumsal kimlik bu nedenle üzerinde hassasiyetle durulması gereken firmanın geleceği açısından çok önemli grafiksel, tasarımsal ve düşünsel öğeler içerir. Kurumsal Kimlik Oluşturma faaliyetlerine başlamadan önce kurumsal kimliğinin firmanın imaj ve markalaşma yeni ürünler geliştirip sunması adına yapılacak en büyük adım olduğunu bilmek gerekir.

Çalışmalarda özgünlük ön planda olduğu sürece doğru yoldasınız demektir, yapılan çalışmalar firmayı çok iyi yansıtmalı firma kimliğiyle örtüşmeli ve anlaşılabilir, kolay bir şekilde hafızada kalmalı, bilinilirlik eşiği her zaman açık olmalıdır. Bu çalışmaları yapan tasarımcı belirlenen renk uyumu, anlaşılabilirlik, sesli sessiz harf uyumları doğru grafik ve temalarla tasarımları taçlandırmalıdır. Başarılı bir kurumsal tasarıma giden yol, aslında bizim gözümüzden kaçan ince detaylar içinde gizlidir. Bu detaylar firmaları çalışmaların başarısını sağlar, ama sadece profesyonel bir gözle bakıldığında görülebilir yada fark edilebilir.

Kurumsal kimlik, firmaların imajı oluşturmada bir dışa vurum ve anlatım biçimidir. Firmaların kendilerini dış ve iç çevrelerinde kabul ettirebilmelerinde pozitif veya negatif  yönde etkileşim sağlayacak çok önemli bir unsurdur. Yapılan çalışmaların belli bir olgunluğa erişmesi de zaman almaktadır. Kurumsal kimliğin kabul edilmesi ve firma üzerindeki misyonu bu evrede belli olurken, olumlu yada olumsuz yansımalarda, bu evre içinde gözlemlenir ve ölçümlenir.

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

Kurumsal Kimlik Oluşturma işlerinde doğru grafik tasarım logo ve renkleri kullanmak çok önemlidir.

Firmanızı geleceğe sağlam bir temelde hazırlayalım.

Firmaların kendilerini ifade etmelerinde kurumsal kimlik oluşturma ve bunu destekleyen basılı ve görsel meteryallerin bir uyum içinde olması gerekmektedir. Her firma kendi sektörüne markalaşmak ister bir markayı oluşturabilmek için grafiksel ve tasarım boyutunda,Reklam Ajanslarına ve tasarım ajanslarına cok büyük iş düşmektedir. Tasarım Ajansı kurumsal kimlik çalışması yapılacak olan firmayı ve sektörü çok iyi araştırmalı ve etüt etmelidir.

Kurumsal kimlik oluşturma safhasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çok iyi analiz ve gözlemler yapmak şarttır. Ebru Yatkın Ajans olarak biz Kurumsal Kimlik Oluşturmayı sadece grafiksel tasarımlar yapmak olarak değil de, aynı zamanda firmaların iç ve dış dünyalarına açılacak bir kapı olarak görüyoruz.

Doğru yapılmış bir kurumsal kimlik çalışması firmanın içindeki işleyişinde doğabilecek aksaklıklara engel olur. Firma dışında ise firmayı en iyi şekilde temsil ederek markalaşma, belleklerde yer edinmesi, tutundurma gibi zaman alan bazı süreçlerin çok kısa zaman içerisinde gerçekleşmesine neden olur. FirmanınKurumsal Kimlik Tasarımıı yapılmış olan firmaların, marka değerinin yükselmesi, bilinirliğinin artması kurumsal kimlik çalışmasının verimliliğiyle doğrudan orantılıdır.

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Bu çalışmayı etkileyen en önemli faktörler firmanın iç ve dış çevresidir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı bu hedeflerine yön verir ve imajına anlam kazandırır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı firmaların iç ve dış çevrelerine görünecek olan yüzlerinin grafik ve doküman olarak görünen kısmı için yapılan çalışmalardır. Kurumsal Kimlik çalışmasının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için önemli olan birçok iç ve dış etmenler vardır. Bunlar çalışmaların gelişimi konusunda tasarımcıya yön veren önemli mesajlar taşıyan bilgi ve bulgulardır. Kurumsal Kimlik Tasarımı yapılmadan önce firma çok iyi gözlemlenmeli ve analiz edilmelidir.

Firmaların kuruluş amaçları vardır, buna bağlı olarak firmalar kar amacı güderler ve ürün yada hizmet satış pazarlaması yaparlar. Bağlı bulundukları sektörlerin dışında en önemli etmenlerden biri de firma çevresi olarak adlandırılan müşteri grupları ve hedef kitleri vardır. Kurumsal Kimlik Tasarımı bu hedeflerine yön verir ve imajına anlam kazandırır.

Firmanın hizmet yada ürün pazarlaması yaptığı sektöre göre doğru renk seçimi yapmak kurumsal kimlik tasarımı başlatılmasında atılacak en önemli adımdır. Örneğin yiyecek içecek sektöründe kırmızı rengin kullanılması gibi çevrenizdeki yiyecek içecek markaların grafiksel renklerine dikkat edin hemen hemen hepsinin logo ve amblemlerinde kırmızı renk vardır. Taşımacılık, kargo ve kurye şirketlerinde de turuncu renk vardır. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Kırmızı iştah açıcı bir renktir.

Turuncu dikkat çekici ve enerji verici bir renktir. Renk ayrımları kurumsal kimlik çalışmasında bu yüzden çok önemlidir. Tasarımı yapılacak logo, katalog, broşür ve şirket dokümanları tam anlamıyla bir kimlik oluşturabilmesi sektör ve firma çevresinin kabul ettiği ve hem kurumsal hemde işlevsel bir bütünlükte hedef kitlede ilgi uyandıracak kolay anlaşılabilecek ve firmanın imajı hakkında mesaj içerebilecek tasarım ve nitelikler taşımalıdır.

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

Kurumsal kimlik çalışması doğru grafik ve renklerle yapılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları belli temel yapı taşlarından oluşur.

Kurumsal kimlik çalışması doğru grafik ve renklerle yapılmalıdır. Kurumsal kimlik oluşturmanın başlıca kurallarından biri firma yetkililerinden doğru bilgileri almak, kuruluş amaçlarını ve hedeflerini öğrenerek bunlara yönelik grafiksel baskı tasarım ve tanıtım çalışmalarını koordine etmektir. Kurumsal Kimlik Çalışmaları belli temel yapı taşlarından oluşur. Logonuzun oluşturduğu ciddiyetinizi gösteren kurumsal kimliğiniz kullanım alanı ve ihtiyacınıza göre; antetli kağıt,  kartvizit, diplomat zarf, torba zarf, kapaklı dosya, cd, cd kabı, duyuru, bülten ve faks taslağı,fatura, irsaliye, not defteri ve kalemi , t-shirt v.b. materyallerden oluşur.

En önemli kuralı firmanın kuruluş  felsefesine uygun olmasıdır.  Kurumsal kimliğiniz logonuzun şekli ve renklerine uygun olmalıdır ve yine vektörel çalışılmış olmalıdır.

Kurumsal kimlik çalışması için yapılan işler, Logo Tasarımı, Amblem Tasarımı, Firma Hakkındaki Tanıtım Yazıları, Kurumsal Renkler, Slogan ve Sloganın Logo ile Kullanılması, Antetli Kağıtl, Kartvizit, Fatura, Muhasebesel Evraklar, Kurumsal Zarflar, Diplomat Zarflar, BaşvuruFormları tarzında olan formlar, Müşteri Kartları, Firma Yazılımları, İç Yazışma Belgeleri, Bloknotlar, Billboardlar, İç Yönlendirme Levhaları, Web Sitesi, Mobilya Aksesuar Tasarımları, Elektronik İmzalar, Mail İmzaları, Şikayet Kutusu, Santral  Konuşması, Firma Çalışanlarının İş Bölümü Düzeni, Title Belirlenmesi ve Çalışanların Ünvanlarının seçilmesi,Tanıtım Cdsi, Ürün Cdsi, Bayraklar, Promosyon Ürünleri ve Tanıtıcı Meteryaller , Katalog Tasarımları, Broşür Tasarımları, İnsert Tasarımları, Tabela ve Reklam ve Tanıtım Araçlarınının Tasarımı Gibi…

Çok basit olduğunu düşündüğümüz kurumsal kimlik aslında birçok firmanın ellernde imkan olmasına rağmen tam anlamıyla kurumsal sistemi etkin bir biçimde oluşturamadığını  ve kurumsallaşmayı sağlayamadığını görürüz. Kurumsal Kimlik çalışması zor bir süreç ve sabır gerektirir. Kurumsal Kimlik Tasarım Atölyesi Bölümüde gerçekleştirdiğimiz kurumsal kimlik çalışmalarını göreceksiniz. Yapılan Çalışmalar Hakkında Detaylı Bilgilere Ulaşabilirsiniz.

YUKARI